hero background image

Pionizatory

Pionizatory to urządzenia, które umożliwiają osobom z niepełnosprawnością ruchową trzymać pozycję pionową.
Pionizator jest urządzeniem potrzebnym dla zachowania pełnego zdrowia przez osobę z niepełnosprawnością: utrzymywanie pionowej postawy umożliwia lepsze ukrwienie tkanek ciała, efektywniejsze ich odżywienie, efektywniejsze wydalanie, trawienie.

Aby funkcje życiowe były utrzymywane na właściwym poziomie, wymagają od pacjenta utrzymywania się w pozycji pionowej przez odpowiednio długi czas w trakcie doby. W sytuacji unieruchomienia kończyn dolnych samoistne przyjmowanie postawy pionowej staje się niekiedy niemożliwe. Pionizatory są w stanie pomóc osobie z niepełnosprawnością w wykonywaniu konieczności przytrzymania sylwetki ciała w pionie przez wymagany czas.

Pionizatory dzielimy na sprzęt przeznaczony dla dorosłych oraz dla dzieci. W obu rodzajach pionizowanie leczonego jest pierwszym etapem nauki stawiania kroków.

W swojej ofercie posiadamy również wózki pionizujące.

Pionizator

Cena wynajmu: 100zł miesięcznie

Wózek pionizujący

Cena wynajmu: 150zł miesięcznie